łowiec polski

rytm serca prowadzi nas przez życie. Szybciej, więcej, mocniej. Ludzi, zdarzeń, uczuć. Wyżej, częściej, głębiej. od- kryć, ambicji, zdobyczy. z czasem przestaje nadążać, jakaś mała arytmia, szmery rozkurczowe. Coraz bardziej słabnie, gaśnie, niknie. albo zatrzymuje się tak od razu, bez uprzedzenia.
mój tata miał zapach mokrego lasu i smaru do czyszcze- nia sztucera. kochał zwierzęta, które pó niej zabijał. i znikał zawsze, kiedy był najbardziej potrzebny. Do końca.
to opowieść o świecie pierwotnej męskości. pełnej domi- nacji, okrucieństwa i wzmacniania samczego wizerunku. kolek- cje poroży, broni, kobiet, skór, mundurów, katalogi medali, ka- peluszy i własnych portretów to swoiste trofea będące dowodem siły, kontroli i zwycięstwa. przede wszystkim nad samym sobą.
Wszystko jest tu prymitywnie prawdziwe. mięso dzikie- go zwierzęcia, władza nad życiem i śmiercią, miłość do lasu tworzą archetypiczną podróż do upragnionej krainy Wiecz- nych łowów.