Narwiański

Wszystko zaczęło się od kartki znalezionej w opuszczo- nym domu. Jej tajemnicza treść oraz nostalgia narwiańskiego krajobrazu sprowokowały mnie do znalezienia nadawcy i adresa- ta tej krótkiej wiadomości. poszukiwania podążały przez w du- żej mierze opustoszałe tereny rolnicze. „Starzy umarli, młodzi wyjechali”, odpowiadali ludzie, zapytani o byłych mieszkańców.