WHEREABOUTS

to cykl fotografii oparty na koncepcji nie-miejsca Marca Augé. Nie-miejsca to przestrzenie niczyje, pozbawione związku emocjonalnego z ich odbiorcą i użytkownikiem. Odwiedzamy je każdego dnia, są częścią naszej codzienności, lecz w nich nie uczestniczymy, nie oswajamy ich. Nie-miejsca są emanacją samotności współczesnego świata, poza tradycyjnie rozumianym czasem i przestrzenią, są “wszędzie takie same”, pozbawione swoistego, lokalnego kolorytu. W nie-miejscach zatarciu ulega różnica pomiędzy tym co bliskie i dalekie, a także pomiędzy tym co indywidualne i zbiorowe. Whereabouts to surrealistyczne impresje nad kondycją codzienności XXI wieku. Zdjęcia zrobione gdzieś w między- czasie i w nie-miejscu. Projekt jest próbą zmierzenia się z fotografią w kontekście filozofii.