Dom życia, dom grobów

Samuel Ash to nowojorski Żyd, młodzieniec, który postanawia udać się w podróż do miejsc, w których żyli i umarli jego przodkowie. Samuel chce również odnaleźć ojca, z którym od wielu lat nie ma kontaktu. Po- dobno jest w Polsce. Dociera tam, gdzie toczyła się historia jego rodziny, przegląda stare albumy, do podróżnego notatnik wkleja zdjęcia wykona- ne przez ojca, skanuje zeszyty szkolne – swoje i brata.
Ale nic. Tylko pustka i melancholia. Zniknęli Żydzi, zniknął ojciec.
Samuel Ash, kcyjny bohater, miał pokonać drogę, której sam nie byłem w stanie przejść. Wszystko zaczęło się od fotografowania żydow- skich macew – tropienia pustych śladów odciśniętych w krajobrazie pa- mięci. Próby wypełnienia luki powstałej po czyimś odejściu. Po odejściu mojego ojca.
Zarysowałem kilka możliwych scenariuszy podróży oraz szczątko- wy portret młodego człowieka zmagającego się z duchami nieobecnych. Nie potra ę doprowadzić tej historii do końca. Życie dosłownie pode- ptało kcje. Mam wrażenie, że ten fotogra czny dybuk zatrzymał się we mnie i nie chce wyjść. Trop się urywa, tu się zatrzymuję.