y

„y” to opowieść o momencie, który z jednej strony jest zmierzchem dzieciństwa, z drugiej, wejściem w świat mglistej jeszcze dorosłości. to chwila bardzo krótka, krucha i prawie nie- zauważalna. Czas misternego przepoczwarzania się, jak węże, które gubią skórę. podobnie nastoletniość gubi swoją jedyną w swoim rodzaju niewinność i świeżość. to bezlistne przed- wiośnie o bardzo podstępnym i grząskim gruncie. to wreszcie opowieść o nietrwałości, podświadomości i niemym wycofaniu.