Vestige

Chciałem stworzyć cykl, który będzie opowieścią o relacji człowieka z przyrodą, swego rodzaju
krajobrazem wewnętrznym człowieka i natury ujętym w ramy fotografii. Proces polegał na
poszukiwaniu elementów, które pozwoliłyby ukazać wspólne zależności. Zależało mi na zbliżeniu człowieka do miejsca, z którego pochodzi, a na którego bliskość zbyt często pozostaje ślepy. Jest to jednocześnie moja osobista wypowiedź na temat nietrwałości i nieustającego poczucia swoistej zadry.