1200 pogrzebanych żywcem

Północna Francja, lata 1926–1937. W tym okresie na terenie fran- cuskiego departamentu Nord-Pas-de-Calais mieszkało ponad pięćset tysięcy polskich emigrantów, w tym moja rodzina. Sięgam po archiwal- ne wycinki prasowe. To one wyznaczają trasę mojej wędrówki po kraju ch’ti. Fotografuję miejsca, w których odbywały się wydarzenia opisywa- ne przez ówczesną prasę brukową. Odnajduję te historie na nowo, często pod wpływem impulsu. Fakty mieszają się z kcją, przeszłość z teraź- niejszością.
To opowieść o miejscach i ludziach, o realiach sprzed kilkudziesięciu lat i obecnej rzeczywistości najbiedniejszej, pogrążonej w kryzysie części Francji. To historia Polaków i Francuzów, których losy połączyła wspólna praca. Ta koegzystencja trwa do dziś – szacuje się, że w departamencie mieszka obecnie dwieście tysięcy potomków polskich emigrantów. Zna- komita większość nie mówi już w rodzimym języku.